Tyxo.bg counter
Welcome visitor you can login or create an account.
български език English
rolly carp безплатна доставка massive baits promotion carp 22 carp rods pb products безплатна доставка k karp pb products RidgeMonkey RidgeMonkey

Yanimar Carp - риболовен магазин, online пазаруване с безплатна доставка

Welcome to Yanimar Carp Fishing

FC<auPEUJ,OZJALMXCSE

Стръв, ароматизатори. Стръв - е общо название на примамката при лов, риболов. Представлява обичайната храна или имитацията на такава на животното, което е обект на лова.По широко приложение понятието стръв е получило в риболова. Ловът, риболовът с използването на стръв се основава на използването на един от основните инстинкти на животното, а именно този за храненето.Стръвта се поднася на обичайното за хранене на животното място.При лова жертвата на ловеца се хваща в капан, при риболова рибата се закача на риболовната кука. Различават естествена и изкуствена стръв. Естествени примамки (риболов) 1. с растителен произход   1. зърнени култури - жито, царевица,   2. тестени изделия и техните производни - тесто, качамак,каши   3. плодове - череша,слива и др. 2. с животински произход   1. червеи - торен червей, дъждовен червей,блатен - морски червей и др.   2. жаби - жаба,попови лъжички   3. малки рибки - уклей, бабка, белица, каракуда и др.   4. насекоми - муха, пчела, скакалец, щурец,попово прасе и др.   5. личинки - ручейник, корояд, бял червей /пинки/ и др.   6. малки птици - врабчета, синигери и др.   7. отпадъци от месни продукти - черен дроб, черва, и др. За изкуствена стръв виж изкуствени примамки. риболовни принадлежности, риболовен магазин